Σπύρος Ρέζος

civil engineer in Πάτρα, Ελλάδα

Σπύρος Ρέζος

civil engineer in Πάτρα, Ελλάδα

Read my blog

I am a civil engineer at Αγίου Ανδρέου 55-57, Τ.Κ.26221, Πάτρα currently living in Πάτρα, Ελλάδα. My interests range from technology to design. I am also interested in writing and innovation.

You can click the button above to read my blog. If you’d like to get in touch, feel free to say hello through any of the social links below.

  • Work
    • Αγίου Ανδρέου 55-57, Τ.Κ.26221, Πάτρα
  • Education
    • University of Patras