ss co

Project Manager, Designer, and Small Business Owner in Tehran, Tehran Province, Iran

Read my blog

همگی اصطلاحاتی هستند که به تابلو های بزرگی اطلاق می شوند که در کنار چهار راه ها ، بزرگراه ها ، پارک ها ، مراکز تجاری و ورزشگاه های فوتبال بر روی پایه های بزرگی نصب می شوند و به صورت رنگی عکس ها ،پیام ها و فیلم های تبلیغاتی، مناسبتی، اطلاع رسانی را پخش می کنند.

مزایای تبلیغ و اطلاع رسانی بوسیله تلویزیون های شهری نسبت به روش های قدیمی مثل بنر ، تابلوهای فلکسی

سبک و قابل حمل و نصب آن آسان است.

قابلیت اطلاع رسانی فوری در شرایط خاص و ویژه ( فروش ویژه نوروز، تخفیف ویژه مناسبت ها )

هزینه برق مصرفی تلوزیون ها بسیار کم و در آینده کمتر نیز می شود.