حسین ثروتی

تهران

حسین ثروتی /فرزند عباسعلی / متولد ۱۳۴۷ تهران
متاهل / ۲ فرزند
مدرک تحصیلی دیپلم
کارپرداز بنیاد شهید انقلاب اسلامی واحد شهرک سازی فجر - ۱۳۶۸-۱۳۶۹
کارپرداز و مامور خرید شرکت مینرال اکسپورت (تحت پوشش وزارت معادن و فلزات)- ۱۳۶۹-۱۳۷۲
مامور خرید شرکت معادن و فلزات غیر آهنی (جهت تامین نیاز‌های معادن مس‌سرچشمه و آلومینیوم ایران، مس اهر، بافق یزد، باما اصفهان، کالسیمین زنجان) - ۱۳۷۲-۱۳۷۹
مامور تامین نیاز های سایت در بخش بازرگانی و امور ترخیص شرکت کشتی سازی خلیج فارس (فرا ساحل) - ۱۳۷۹-۱۳۸۰
رئیس بازرگانی داخلی شرکت کشتی سازی خلیج فارس (فرا ساحل) - ۱۳۸۰-۱۳۸۱
فعالیت به صورت آزاد و پروژه‌ای در امور ترخیص و بازرگانی چندین مجموعه و شرکت - ۱۳۸۲ تا کنون

  • Work
    • بازرگانی
  • Education
    • دیپلم