sskey ERP

Software Engineer, Web Developer, and Project Manager in Hồ Chí Minh, Việt Nam

sskey ERP

Software Engineer, Web Developer, and Project Manager in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Visit my website

Sskey hoạt động chính trong lĩnh vực phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp, phần mềm ERP, truyền thông và quảng cáo. Tại Sskey, quý khách hàng có tìm thấy nhiều giải pháp tối ưu trong việc điều hành và phát triển doanh nghiệp của mình. Sản phẩm của Sskey bao gồm hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp và các giải pháp truyền thông, marketing sáng tạo trên nền tảng công nghệ mới nhất định sẽ giúp quý khách giải quyết được bài toán quản trị, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của mình.