Særlig Støtte og Rekognoscering Kompagni

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) er den nationale specialenhed indenfor rekognoscering i hjemmeværnet.

Tidligere hed enheden Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando (PTRKMP HOK).