Shofiyyah Taqiyyah

Shofiyyah Taqiyyah

Menjadi kuat adalah sebuah keniscayaan dan bukan pilihan.