starej křupan

...tak mě občas lidé označují. Já sám si řikám prostě: starej křupan

Jak jsem se jím stal? Před několika lety jsme dali vale městu a přesunuli se na vesnici. To je přesně to místo kde chceme vychovat děti,kde život dvá smysl.

Volnost, příroda, živly, tradice, odpovědnost.

Vyznávám hodnoty dorovolné skromnosti, ekologicky šetrného životního stylu, slow life, kontaktního rodičovství a osobní svobody zprostředkované přes velkou míru soběstačnosti a stálé učení se.

Co můžu nabdnout? Poradenství a konzultace všem podobně smýšlejícím, i přesto, že zkušenosti jsou nepřenosné. Ono učit se z chyb druhých je méně bolestivé, než z těch vlastních.