Serdar Tayhan

SERDAR : ((Başkumandan, Başbuğ)(The King, The Leader of all)) Sefer zamanında padişah yerine ordunun başında sefere giden veziri azamlara verilen unvan, Serdar-ı ekrem.

TAYHAN : (("Genç Hükümdar!") (Young Monarch!)) Manasına gelmektedir. Bos ve malayani seyleri itiraz eden kimse!

Organize an army that'll make the devil's nervous, Competition is worthless.