Stig Björne

Consultant and Project Manager in Stockholm, Sverige

Back my campaign

Stig Björne (född år 1969) är VD på SKB Näringslivsutveckling AB och arbetar med mervärdesfrågorna. Stig Björne är uppvuxen i Umeå, där han utbildat sig till ekonom vid Handelshögskolan. Stig Björne bor i Stockholm.

Stig Björne har en bred erfarenhet av att arbeta med tillväxtanalys. Innan han började på SKB var Stig Björne seniorkonsult på Sweco Eurofutures, ett av Sveriges ledande utredningsföretag inom samhällsområdet. Under 5 år var Stig Björne även VD på Sweco.

SKB vill stimulera och stödja näringslivet i Oskarshamn och Östhammar och det utgör i grunden till självhjälp, säger Stig Björne:

"Till slutänden handlar det om att SKB ska säkra rekryteringsmöjligheterna till de stora anläggningar som vi nu bygger upp. Vi ska locka hit duktig arbetskraft nu och i framtiden. För att lyckas med det krävs ett dynamiskt näringsliv, en stark infrastruktur och goda kommunikationer. Dessa är de 3 drivande faktorerna för tillväxt och det är viktigt för SKB att bidra till denna utveckling."

Sagt om Stig Björne

"Vi har letat i 10 månader efter rätt person och känner att vi har hamnat helt rätt", säger Saida L. Engström, avd.chef på SKB och styrelseordförande i nya SKB Näringslivsutveckling.

Konsultuppdrag som Stig Björne ansvarat/utfört under sin konsult tid omfattar bland annat:

Flyttstudier. Ett flertal studier av utflyttade från olika kommuner. De utflyttades syn på den tidigare hemkommunen, attityden till att flytta tillbaka, vad låg bakom flyttbesluten etc. Studierna användes av kommunerna som underlag bland annat för marknadsföring av den egna kommun.

Omvärldsanalyser/näringslivsanalyser. Ett större antal studier av bland annat Hultfreds kommun, Tierps kommun, Nyköpings kommun, Falun, Umeå, Boden, Oskarshamns kommun, Gotlands kommun, Norrköpings kommun, Stockholms län med flera. Studier som är ett underlag för att beställarna – ofta kommuner – ska få en bättre och djupare förståelse för varför verkligheten på den egna platsen ser ut som den gör.

Sveriges Nya Geografi/Årets Tillväxtkommun. Under ett tiotal år var Stig Björne med i juryn för Årets Tillväxtkommun som är ett pris som delas ut årligen till en kommun som anses vara särskild intressant att lyfta fram genom positiv statistik och att man har en aktiv näringspolitik.

Mer på My News Desk