Make a name for yourself, like Agnieszka.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Agnieszka Szymanska

Project Manager, Teacher, and Artist in Warszawa, Polska

Visit my website

pedagożka teatru, producentka teatralna, trenerka. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (specjalności: pedagogika ogólna i edukacja medialna), Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Pedagogów Teatru Instytutu Teatralnego. W Stowarzyszeniu Pedagogów Teatru produkuje spektakle oraz współtworzy projekty i prowadzi warsztaty dla dzieci, rodzin, edukatorów, a także przedmiot „Praca z widzem” na podyplomowych studiach Pedagogiki Teatru Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Inicjuje i współtworzy działania edukacyjne współpracując z teatrami lalkowymi i dramatycznymi (obecnie m.in. Teatr 21, Teatr Baj w Warszawie, Teatr Pinokio w Łodzi, TR Warszawa). Od 2010 r. współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego – obecnie przy programie „Teatroteka szkolna”, prowadząc szkolenia dla nauczycieli i instruktorów teatralnych z zakresu pedagogiki teatru, wcześniej jako ewaluatorka programu „Lato w teatrze” (2011- 2014) i producentka małych Warszawskich Spotkań Teatralnych (2010-2013). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku.