Agnieszka Szymanska

Project Manager, Teacher, and Artist in Warszawa, Polska

Visit my website

pedagożka teatru, producentka teatralna, trenerka. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (specjalności: pedagogika ogólna i edukacja medialna), Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Pedagogów Teatru Instytutu Teatralnego. W Stowarzyszeniu Pedagogów Teatru produkuje spektakle oraz współtworzy projekty i prowadzi warsztaty dla dzieci, rodzin, edukatorów, a także przedmiot „Praca z widzem” na podyplomowych studiach Pedagogiki Teatru Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Inicjuje i współtworzy działania edukacyjne współpracując z teatrami lalkowymi i dramatycznymi (obecnie m.in. Teatr 21, Teatr Baj w Warszawie, Teatr Pinokio w Łodzi, TR Warszawa). Od 2010 r. współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego – obecnie przy programie „Teatroteka szkolna”, prowadząc szkolenia dla nauczycieli i instruktorów teatralnych z zakresu pedagogiki teatru, wcześniej jako ewaluatorka programu „Lato w teatrze” (2011- 2014) i producentka małych Warszawskich Spotkań Teatralnych (2010-2013). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku.