Taca Business Consulting

Director in Tầng 2 toà A Chelsea Residences, số 48 Trần Kim Xuyến, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Visit my website

Cung cấp giải pháp quản trị cho các hoạt động bên trong doanh nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh dựa trên báo cáo quản trị, thu xếp nguồn vốn, tư vấn tái cấu trúc, tư vấn chiến lược, tư vấn pháp lý... và huấn luyện chuyển giao nhân sự thực chiến cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Sản xuất – Thương mại dịch vụ - Xây dựng tại Việt Nam #taca
Tầng 2 toà A Chelsea Residences, số 48 Trần Kim Xuyến, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Phone: 0982518586