Tiếng Anh Tâm Nghiêm

Teacher and Director in E1 307 Tập thể THành Công - Quận Ba Đình - Thành Phố Hà Nội

Tiếng Anh Tâm Nghiêm

Teacher and Director in E1 307 Tập thể THành Công - Quận Ba Đình - Thành Phố Hà Nội

Visit my website

15 năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo tiếng anh trẻ em, học sinh sinh viên và người đi làm. Với phương châm “SLOW BUT SURE” , Tâm Nghiêm hy vọng có thể cùng đồng hành với thày cô giáo và các bạn giáo viên trẻ tuổi tạo một nền tảng học tập bền vững

Tâm Nghiêm làm gì?