ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΑΝΙΔΗΣ

Gym in Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΑΝΙΔΗΣ

Gym in Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Visit my website

Το κύριο αντικείμενο δουλειά μου είναι ο σχεδιασμός η κατασκευή και η προώθηση ιστοσελίδων. Οι σπουδές μου σχετίζονται με το Web Development αλλά και με τα πολυμέσα της πληροφορικής.

Στων ελεύθερο χρόνο μου, μου αρέσει επίσης και ασχολούμαι με το τεχνικό κομμάτι τον Η/Υ αλλά και με γραφιστικά.

Personal Website

  • Work
    • KEME, MP IT
  • Education
    • Τεχνικός Τεχνολογίας Internet
    • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα