Γεωργία Τάνη

Φιλόλογος , απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , με εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες .

Καθημερινή Μελέτη

Εμπειρία σε παιδιά με μαθησιακά κενά καιπροβλήματα συγκέντρωσης(ΔΕΠΥ)

Δημιουργική Απασχόληση