Γεωργία Τάνη

Φιλόλογος , απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , με εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες .

Καθημερινή Μελέτη

Εμπειρία σε παιδιά με μαθησιακά κενά καιπροβλήματα συγκέντρωσης(ΔΕΠΥ)

Δημιουργική Απασχόληση

  • #φιλόλογος
  • #καθημερινήμελέτη
  • #καλαμαριά
  • #δυσλεξία
  • #διάβασμα