Phúc Tấn

Realtor, Social Media Manager, and Director in 62 Nhất Chi Mai, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Read my blog

Hi! Mình là Tấn Phúc - Founder của Blog Kiến Thức Thực Chiến. Mình tạo ra Blog với mong muốn chia sẽ kiến thức đến với cộng đồng về lĩnh vực digital marketing

  • Education
    • Đại học Cần Thơ