Tạp Chí Đông Y

Recruiter, Editor, and Project Manager in Hà Nội, Việt Nam

Read my blog

Chuyên trang Tạp Chí Đông Y, cung cấp những thông tin sức khỏe Y tế, cập nhật thông tin mới nhất về phương pháp, bài thuốc Đông Y trong và ngoài nước.

Webite: https://www.tapchidongy.org/

Địa chỉ: 91 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Phone: 096 316 8886