Tập Đoàn Sông Đà Nhật Nam

Public Speaker, Life Coach, and Small Business Owner in Viet Nam

Read my book

Với nền kinh tế đang trong tình trạng suy thoái, bất kỳ một công ty nào cũng rơi vào bế tắc. Sông Đà Nhật Namcũng không ngoại lệ .