Thạch Hưng Nho

Small Business Owner in Choa Chu Kang, Singapore

Read my blog

Xin chào, tôi là Thạch Hưng Nho đến từ Choa Chu Kang, Singapore. Tôi là một giáo viên khoa học tại một trường học. Bây giờ tôi dành thời gian rảnh rỗi một ngày để biết Thiền Pháp, Anapana và Thiền Vipassana, Luôn mạnh mẽ cho tôi Con đường giải thoát đau khổ, Niềm vui đích thực, Hòa hợp đích thực, Hạnh phúc đích thực!