ศูนย์สุขภาพ thaisdoctor

Doctor, Nurse, and Social Media Manager in thailand

Read my articles

Howdy, I’m ศูนย์สุขภาพ. I’m a doctor living in thailand.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้นการ คู่มือด้านสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ การวิจัยทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสื่อมสมรรภภาพทางเพศ

https://www.facebook.com/thaisdoctor/

https://twitter.com/thaisdoctor999

https://www.reddit.com/user/thaisdoctor

https://vk.com/id609663593

https://www.youtube.com/channel/UCmLbmbRaW5N1AXjjfPfOylg