Thắng Vi

Photographer and Editor in "88 láng hạ,đống đa,hà nội "

Back my campaign

Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ năm 2016 và làm tiếp thị số là đam mê của đời mình.Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng (User eXperience) và Tiếp thị theo data (Hướng dẫn dữ liệu) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền tải kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ.

Trang web:https://thangvi.com