Hung Thanh

Web Developer, Consultant, and Student in hanoi, vietnam

Hung Thanh

Web Developer, Consultant, and Student in hanoi, vietnam

Listen to my music

Chào mn. Mình là Thành Đức. Mình 23 tuổi và là người đam mê công nghệ. Mình mong muốn có một nơi để viết về các vấn đề trên để trải nghiệm và chia sẻ đến với mọi người về viễn thông, di động, web design. Đây là blog nơi mình chia sẻ, mong rằng chúng ta sẽ có thể trao đổi với nhau thật nhiều để khám phá hơn về lĩnh vực này. Hãy cho mình biết thêm về suy nghĩ của bạn về bài viết của mình hoặc thông tin về lĩnh vực nhé. https://svetiapostoli.com