Thành Khang Bonsai

Editor, Designer, and Art Director in Đường Đào Duy Tùng, Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Read my blog

Thành Khang Bonsai - Chậu cây bonsai, chậu tàu phong cách Nhật Bản chất lượng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các phụ kiện, linh kiện tiểu cảnh cho người chơi cây cảnh, bonsai.

Địa chỉ: Đường Đào Duy Tùng, Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

SĐT: 0981293399

Email: [email protected]

Website: https://thanhkhangbonsai.com/

Facebook: https://www.facebook.com/shopthanhkhangbonsai/