Thanh Mai

Writer, Editor, and Director in Vietnam

Visit my company website

Tôi là Thanh Mai, chuyên gia tư vấn & phát triển nội dung tại FPT Telecom (fpttelecom.com). Với kinh nghiệm 8 năm làm việc trong FPT Telecom, hy vọng những chia sẻ của mình sẽ mang lại những thông tin hũu ích nhất cho bạn.

Xem Các nội dung của tôi tại đây:

- https://fpttelecom.com/author/thanhmai/

- https://tongdaifpt.webflow.io/authors/thanh-mai

  • Education
    • Trường Đại học Thăng Long