Bao Bì Thành Phát

Student, Writer, and Photographer in Hà Nội, Việt Nam

Visit my website

Công ty bao bì Thành Phát Vina chuyên cung cấp băng dính , màng pe , thùng carton , keo nến ... phục vụ cho ngành bao bì đóng gói tại Hà Nội .