The Crescent

Editor, Writer, and Designer in 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 700000

Read my blog

1. Giới thiệu The Crescent

"The Crescent" là một trang web cung cấp tin tức mới nhất về công nghệ, game và đời sống. Nó là nơi tập trung cập nhật thông tin về các sản phẩm công nghệ mới, các tính năng và các tin tức liên quan đến lĩnh vực công nghệ. Trang web cũng chia sẻ tin tức và thông tin mới nhất về game, giúp người chơi cập nhật các thông tin mới nhất về các game mới ra mắt và các sự kiện liên quan đến game. Ngoài ra, trang web còn chia sẻ thông tin về đời sống, giúp người dùng cập nhật về xu hướng và các sự kiện mới nhất. Tất cả các thông tin được cập nhật thường xuyên và được kiểm tra chất lượng trước khi đăng tải. "The Crescent" là một trang web đáng tin cậy và đầy đủ cho những ai muốn cập nhật thông tin về công nghệ, game và đời sống.

2. Thông tin liên hệ:

Tên: The Crescent
Map: https://g.page/r/CYUiyrdCMA-5EBA
Địa chỉ: 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: 0393728659
Website: https://the-crescent.com/
Email: [email protected]
#thecrescent #the_crescent

3. Mạng xã hội The Crescent

https://www.facebook.com/thecrescentcom
https://twitter.com/thecrescentcom
https://myspace.com/thecrescentcom
https://thecrescentcom.tumblr.com/
https://www.pinterest.com/thecrescentcom/
https://www.instapaper.com/p/thecrescentcom
https://gab.com/thecrescentcom
https://band.us/band/88317260
https://www.scoop.it/u/the-crescent
https://ko-fi.com/thecrescentcom

Google News: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbLuwswo-bSAw?hl=vi&gl=VN&ceid=VN:vi
Google Docs: https://docs.google.com/document/d/1rAiH-59pNpJPvCPGqOr7nYB2ZX1JpBItk-RoIhwiaag/edit?usp=sharing
Google Forms: https://docs.google.com/forms/d/1cx92x9hgOWis1LtusBFbLEi_e_If_oZ2QLggFICJUKU/viewform
Google Sheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wM9nQxpEZbF2X-VFU01oV0Rhf2-5BPBuIHErZARSadM/edit?usp=sharing
Google Maps: https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1IMQpeBaq_rtavHYv6AnJAE1lgMVVuNU&ehbc=2E312F
Google Drawings: https://docs.google.com/drawings/d/1GqrR6HwwhTjbwT_6l0ONtrZw0RQymezX6wglONOid9I/edit?usp=sharing
Google Site: https://sites.google.com/view/thecrescentcom101/trang-ch%E1%BB%A7
Google Folders: https://drive.google.com/drive/folders/1qZPbl3FRt7AyKT1HfrH0HHkJBLc_F5W8?usp=sharing
Google Play: