Thế Giới Cây Trồng

Art Director, Editor, and Nurse in Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, 75 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Read my blog

Trung tâm giống cây trồng Công nghệ cao Việt Nam là trung tâm chuyên nghiên cứu và phát triển giống cây trồng thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị có số lượng sản phẩm tiêu thụ và bộ sản phẩm Giống cây trồng đa dạng nhất tại Việt Nam.

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, 75 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

981486983