Tập Đoàn Trần Anh Group

sales manager, COO, and CEO in Ho Chi Minh City, Vietnam

Tập Đoàn Trần Anh Group

sales manager, COO, and CEO in Ho Chi Minh City, Vietnam

Visit my website

https://www.tapdoantrananh.com.vn/ là một tập đoàn bất động sản đa năng, chuyên đầu tư và phát triển các dự án khu đô thị, đặc biệt là tập trung phần lớn ở khu vực Tây Bắc Tp.HCM.

#TranAnhGroup #TapDoanTranAnhGroup #trananhgroup #tapdoantrananh #trananh #diaoctrananh #trananhlongan #congtytrananh

Địa chỉ: ĐT824, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An 85000, Việt Nam

Email: [email protected]

Phone: +84888289678

Website: https://www.tapdoantrananh.com.vn

  • Education
    • Real Estate Academy