Thiên Tú

Designer, Software Engineer, and Web Developer in Việt Nam

Visit my website

THIENTU CO., LTD là nhà cung cấp dịch vụ BPO và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu cung cấp các dịch vụ thuê ngoài tiên tiến trong hỗ trợ khách hàng trong và ngoài nước, có tiếng nói và không có tiếng nói như (dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ tư vấn, bán hàng qua điện thoại, tiếp thị qua điện thoại, thu nợ, nghiên cứu thị trường, nhắc nhở y tế, thiết lập cuộc hẹn, trò chuyện web, hỗ trợ email, SMS, hỗ trợ các kênh truyền thông xã hội,), dịch vụ nhập dữ liệu, xử lý tài liệu, xử lý hình ảnh, viết nội dung, ghi nhãn dữ liệu hỗ trợ các công ty trong các ngành như điện tử tiêu dùng, E- thương mại, ngân hàng, ô tô, bảo hiểm, đại lý du lịch, viễn thông, logistic.