Thắng Vi Blog

Student in Vietnam

Attend my event

Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ.

Website :http://thangvi.com/

Học digital marketing

https://www.twitch.tv/thangvicom/about

https://8tracks.com/thangvicom

https://www.scoop.it/u/th-ng-vi-blog

https://profile.hatena.ne.jp/thangvicom/

https://en.gravatar.com/thangvicom