Thúy Navi

Student, Consultant, and Musician in Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Visit my website

Thúy Navi 26 tuổi đam mê du lịch, công nghệ,đang sống và làm việc tại Hà Nội. Founder,Blogger tại Website: http://www.internetviettelnhatrang.com/