Tien Nguyen Kim

Project Manager, Writer, and Social Media Manager in Ho Chi Minh, Viet Nam

Tien Nguyen Kim

Project Manager, Writer, and Social Media Manager in Ho Chi Minh, Viet Nam

Read my articles

1. Tôi là Nguyễn Kim Tiến. Hiện tại, tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Tuổi: 30

3. Trình độ: Cử nhân Công nghệ sinh học.

4. Trường: Đại học lâm nghiệp Việt Nam - VNUF

5. Chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

6. Năm tốt nghiệp: 2017

7. Bộ môn, nghiên cứu học tập:

 • Công nghệ gen và Di truyền phần tử
 • Công nghệ tế bào
 • Công nghệ Vi sinh - Hóa sinh
 • Chọn tạo giống
 • Tài nguyên thực vật rừng

8. Nghề nghiệp hiện tại: Quản lý, điều hành

8. Cơ quan: Làng Nấm Bốn Mùa

9. Năm bắt đầu làm việc: 2021

10. Vai trò: là người sáng lập, quản lý và điều hành cơ sở sản xuất và kinh doanh Làng Nấm Bốn Mùa.

11. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp Nấm Bốn Mùa:

 • Làng Nấm Bốn Mùa là địa chỉ sản xuất và bán Phôi nấm cùng các sản phẩm, thực phẩm hữu cơ, thực phẩm organic như: nấm tươi, nấm dược liệu, nấm khô, đồ ăn chay uy tín, an toàn.
 • Work
  • Lang Nam Bon Mua
 • Education
  • Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam