Tieu Xan

Editor, Public Speaker, and Personal Trainer in Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Watch my videos

Tiểu Xan sinh năm 1991 tại tp. Hồ Chí Minh, là con gái nhưng Xan rất đam mê bóng đá và hâm mộ đặc biệt clb Liverpool. Hiện tại Xan là BTV bóng đá tại Chungket.net và tham gia tổ chức các giải bóng đá phong trào ở địa phương.

Ngày sinh: 7/3/1990

Nghề nghiệp: Biên tập viên

Công ty: Chungket.net - Báo bóng đá Chung Kết

Email tieuxan.chungket@gmail.com

Số điện thoại : 09997597532