Todor Kuzmančević

Imam znanje, iskustvo, moral i energiju da pokrenem Sremsku Mitrovicu. Bitku protiv centralizacije smo izgubili, ali bitku za decentralizaciju ćemo dobiti, sa vama koji pamtite njene prednosti i vama koji sagledavate loše posledice centralizma. Hoću da sprovedem decentralizaciju Sremske Mitrovice i formiram tri gradske opštine. Podršku za svoj program i angažovanje u mom timu tražiću od stručnih, obrazovanih i kompetentnih ljudi. Siguran sam da ću, kroz mobilizaciju svih raspoloživih kadrovskih potencijala grada, bez obzira na političku pripadnost i uvažavajući jedino kompetentnost i motivisanost, uspeti da stvorim povoljne uslove za prosperitet Sremske Mitrovice.

Rođen sam u Sremskoj Mitrovici 1951. godine. Diplomirani sam inženjer poljoprivrede i trenutno na funkciji zamenika direktora Pokrajinske službe za zapošljavanje.

Posle završenog fakulteta ‚ zapošljavam se u poljoprivrednoj organizaciji „Mitrosrem“, u OOUR-u „Veliki Radinci“. Potpuno posvećen profesionalnim obavezama, kao tehnolog, a zatim i kao direktor OOUR-a, doprinosim da „Mitrosrem“ postane jedna od najuspešnijih poljoprivrednih organizacija u Sremu. U periodu od 1986. do 1988, kao sekretar predsedništva OK SKV Sremska Mitrovica, aktivno učestvujem u predlaganju najboljih rešenja za oporavak Mitrovačke privrede. Posle izgubljene bitke sa Miloševićevim populizmom i agresivnim nacionalizmom, 1988. godine smenjen sam sa funkcije i napuštam SK. Bio sam jedan od lidera lokalnog DOS-a na izborima 2000. godine, ali posle tih izbora nisam prihvatio ni jednu funkciju u lokalnoj samoupravi, ostajući na mestu rukovodioca poslovno-prodajnog Centra „Agrovojvodina mehanizacija“ u Sremskoj Mitrovici.

Kao opštinski agronom u Sremskoj Mitrovici, 2007. godine sam izradio prvi program uređenja, zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, koji je važio za najbolji u Republici. Na osnovu ovog programa sproveo sam prvu javnu licitaciju za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta i on predstavlja primer za raspisivanje javnih licitacija i danas. Generacije Mitrovčana iz sedamdesetih godina pamte me i kao vođu izviđača.