Trần Đình Hiếu

Writer, Editor, and Volunteer in Ho Chi Minh City, Vietnam

Read my blog

Xin chào! tôi là Trần Đình Hiếu, chủ biên blog trandinhhieu.com - một thành viên của nhóm chuyên gia SaleReal Team thuộc công ty BĐS SaleReal.