Trần Duy Phúc

Doctor, Photographer, and Filmmaker in 4 Đường 56, Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Read my blog

Ông Trần Duy Phúc là Founder & CFO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Ông đang phụ trách phân tích và review các dự án nghỉ dưỡng trên chuyên trang Vnrep.com thuộc công ty TNHH DV BDS Salereal. #tranduyphuc #vnrep

Địa chỉ: 4 Đường 56, Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh Email: [email protected] SĐT: 0933186123. Website: https://vnrep.com/tran-duy-phuc/ BLOG: https://tranduyphuc.blogspot.com/