Trần Ngọc Bích

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Visit my website

Tôi tên là Trần Ngọc Bích 23 tuổi, lớn lên tại Bắc Ninh và đang sống tại Hà Nội. Thích uống cafe và đọc sách và hiện đang là blogger.