Trần Nho Giới

ceo and Designer in Hanoi, Vietnam

Trần Nho Giới

ceo and Designer in Hanoi, Vietnam

Visit my website

Tôi là #trần_nho_giới
Tôi đang làm việc tại #tủ_bếp_quốc_cường
Chức vụ: CEO #tủbếpquốccường
Số điện thoại của tôi: 0946126983
Địa chỉ: Số 9 Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: trangioi.tubepquoccuong@gmail.com

Twiiter: https://twitter.com/nho_gioi

Facebook:https://www.facebook.com/gioi.trannho