Tromedic Klinika

psychotherapist in Polska

Visit my company website

Jesteśmy zespołem integrującym w swojej pracy różne podejścia psychoterapeutyczne. Wieloletnia praktyka skłania nas do poszukiwań, ciągłego rozwoju i doskonalenia warsztatu. Swoją pracę poddajemy ciągłej superwizji. Czerpiemy swoją wiedzę i doświadczenie z wielu źródeł. W pracy głównie posługujemy się psychoterapią, wykorzystującą nurty analityczne, humanistyczne i poznawczo – behawioralne. Wykorzystujemy m.in. terapię gestalt, terapię skoncentrowaną na kliencie, terapię erickssonowską, systemową terapię rodzin.