Tropic Garden

Editor, Dancer, and Small Business Owner in HCM

Listen to my music

Tropic Garden Quận 2 là dự án căn hộ cao cấp của Novaland nằm tại đường 66, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM. .

Website:https://tropicgarden.com.vn/

Địa chỉ: Số 49 đường 66, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM.

Email: [email protected]

Hotline: 0937045339

#tropicgarden , #duantropicgarden , #canhotropicgarden , #chungcutropicgarden , #tropicgardenthaodien , #tropicgardenquan2 , #tropicgardennovaland

https://www.facebook.com/tropicgardennovalandq2/

https://twitter.com/tropicgardenq2

https://tropicgardenq2.tumblr.com/

https://www.gapo.vn/1815829211

https://www.youtube.com/channel/UCF48V93KdLTDzhD5cuzd1gA/about

https://www.pinterest.com/tropicgardenq2/_saved/