Trygve Pedersen

Project Manager and Director in Oslo

Attend my event

Jeg fikk den beste hjelpen avKredittopplysningen.no, det er et spesialistselskap, og deres spesialfelt er kredittvurdering av bedrifter og organisasjoner, i tillegg til rådgivning og konsulenttjenester knyttet til dette fagfeltet.