Trương Thanh Sơn

Director, Photographer, and Nurse in Hải Dương

Trương Thanh Sơn, thành viên phụ trách nội dung tại Tophaiduongaz.com. Sơn, là học sinh lớp 12A tại Trường THPT Đoàn Thượng, đã gây ấn tượng mạnh khi trở thành thủ khoa khối A của tỉnh với tổng điểm 28,75 (Toán 9, Vật lý 10, Hóa 9,75)

https://tophaiduongaz.com/author/truongthanhson/

https://500px.com/p/ttsonhd

https://folkd.com/profile/truongthanhsonhd

https://www.behance.net/ttsonhd

https://www.pinterest.com/truongthanhsonhd/

https://www.tumblr.com/ttsonhd

https://www.reddit.com/user/ttsonhd/