tuần châu marina

Photographer in Hạ Long

Attend my event

Dự án Tuần Châu Marina Hạ Long phát triển bởi tập đoàn Tuần Châu. Mô hình kinh doanh thương mại shophouse quen biển đầu tiên Việt Nam. Cập nhật rổ hàng mới nhất 2021.

Địa chỉ: Unnamed Road, Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

SĐT: 0932897799