Tượng Phật Di Lặc

Director and Designer in Vietnam

Tượng Phật Di Lặc

Director and Designer in Vietnam

Attend my event

Tượng Phật Di lặc Đồ thờ Huyền Đức có rất nhiều mẫu đẹp, chất liệu tượng bằng Bột Đá, Composite, Gỗ, Sứ. Các mẫu tượng Phật Di Lặc ngồi và Phật Di Lặc đứng. Có thể đặt thờ ở Bàn thờ Thần Tài hoặc trưng ở phòng khách rất đẹp