thông tin tuyển sinh số

Student, Web Developer, and Writer in Hà Nội, Việt Nam

Attend my event

Tuyển sinh số - thông tin quy chế tuyển sinh nếu như Anh chị em học viên cuối cấp tại khu vực miền trung còn do dự về việc lựa chọn trường học cũng như ngành học cho chính bản thân mình thì nội dung bài viết sau đây sẽ hỗ trợ những thông báo tuyển sinh năm 2019 của những trường đại học - học viện công lập khu vực Đà Nẵng. Địa chỉ 99 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội SĐT 0889964368 Mail [email protected]