Minor Tweede Wereldoorlog

University of applied sciences in Utrecht, Nederland

Visit my website

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijk en intrigerend deel geschiedenis. De gevolgen van deze oorlog zijn nog overal om ons heen. Echter steeds meer jongeren en volwassenen hebben nauwelijks kennis van de Tweede Wereldoorlog. Ook heeft men er vaak een weinig genuanceerd en zelfs foutief beeld bij.

Het is belangrijk dat deze periode op de juiste manier onder de aandacht wordt gebracht, zodat de herinneringen eraan blijven bestaan en de lessen die eruit geleerd worden niet vergeten. Deze Minor draagt daar op unieke wijze aan bij. Het programma is te typeren als ervaringsgericht leren. Dat betekent een letterlijke confrontatie met diverse bronnen: monumenten, herinneringscentra, internering en concentratiekampen, gastsprekers enz.

Onderwijs zoals je dat tot nu toe niet eerder mocht ervaren. Van superleuk tot zeer heftig, intens en confronterend.

Een strak georganiseerd en zeer gevarieerd programma met een verscheidenheid aan activiteiten maken deze Minor al jarenlang succesvol. En: ook prima toegankelijk voor hen die niet specifiek het onderwijs als werkplek hebben of ambiëren, maar gewone of bijzondere belangstelling hebben voor De Tweede Wereldoorlog!

  • #tweedewereldoorlog
  • #education
  • #outdoors
  • Work
    • https://www.hu.nl