Minor Tweede Wereldoorlog Holocaust-genocide educatie

Oorlogseducatie in Utrecht, Nederland

Minor Tweede Wereldoorlog Holocaust-genocide educatie

Oorlogseducatie in Utrecht, Nederland

Visit my website

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijk intrigerend deel geschiedenis. Gevolgen van deze oorlog zijn nog overal om ons heen. Dagelijks gewild en ongewild wordt je ermee geconfronteerd. Echter steeds meer jongeren en volwassenen hebben nauwelijks kennis van de Tweede Wereldoorlog, ook is er een weinig genuanceerd en zelfs foutief beeld van deze oorlog. Belangrijk is deze periode op de juiste manier onder de aandacht brengen, zodat herinneringen eraan blijven bestaan - lessen eruit geleerd niet vergeten. Deze Minor Tweede Wereldoorlog Holocaust en genocide educatie draagt daar op unieke wijze aan bij.

Het programma is te typeren als ervaringsgericht leren. Dat betekent onderwijs in de historische context, een letterlijke confrontatie met diverse bronnen: monumenten, herinneringscentra, internering en concentratiekampen, gastsprekers enz. Via je ervaringen leer je de Tweede Wereldoorlog in diverse aspecten begrijpen en in z’n vroegere en huidige context plaatsen. Onderwijs zoals je dat tot nu toe niet eerder mocht ervaren, met een kritische knipoog naar de huidige tijdsgeest… Van superleuk tot zeer heftig, intens en confronterend.

Een strak georganiseerd en zeer gevarieerd programma met een verscheidenheid aan activiteiten maken deze Minor al jarenlang zeer succesvol. Prima toegankelijk ook voor hen die niet specifiek het onderwijs als werkplek hebben of ambiëren, maar gewone of bijzondere belangstelling hebben voor De Tweede Wereldoorlog!