UBot.vn

Student, Software Engineer, and Project Manager in FPT Tower, 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Visit my store

UBot cung cấp giải pháp phần mềm Tự động hóa vận hành (RPA) trên nền tảng đám mây giúp doanh nghiệp tiết kiệm 40% chi phí vận hành và đảm bảo kinh doanh không gián đoạn. Các quy trình ứng dụng như: xử lý hóa đơn chứng từ, xử lý giao dịch thanh toán, tổ chức họp đại hội cổ đông trực tuyến. Liên hệ hotline: 0948.34.3456 hoặc truy cập website: https://ubot.vn/ để được tư vấn ngay.
Địa chỉ: FPT Tower, 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
Maps: https://www.google.com/maps?cid=14934276661676145206
#ubot #rpa #tudonghoadoanhnghiep #tudongxulyhoadon #daihoicodongonline

https://www.pinterest.com/ubot_rpa

https://www.linkedin.com/in/ubot/

https://ubotvn.wordpress.com/

https://vi.gravatar.com/ubotvn

http://scholar.google.com/citations?user=71yLbwwAAAAJ

https://www.dailymotion.com/ubot_rpa

https://seositecheckup.com/seo-audit/ubot.vn

https://www.buzzfeed.com/ubot