Uku Visnapuu

koolitaja, mentor, and visualiseerija in Estonia

koolitaja aastast 1999

visualiseerin õppematerjale, koosolekuid, koolitusi

uku@escu.ee telefon 5 12 16 16

täiskasvanute koolitaja, tase 6

videonäidiseid: kaasavad koostöö-, suhtlemis- ja juhtimiskoolitused, sh projektijuhtimisest - noortele ja täiskasvanutele (sh õpetajatele, mentoritele, koolitajatele, noorsootöötajatele, õppejõududele)

eesti ja inglise keeles

Mentorlus õppejõududele (konverentsiettekanne 2011) ja koolitajatele

Kirjutasin või toimetasin:

Visuaalsetest meetoditest ja poolikutest konspektidest

Koolitaja käsiraamat

Noorteühenduste enesehindamise käsiraamat

Meeskonnatöö mängude kogumik

Noorte mitteformaalse õppe väärtustamise käsiraamat

Uurisin: Eesti noorsootöötaja koolitusvajadused

  • Work
    • Koolitajate koolitus OÜ