Uku Visnapuu

koolitaja, mentor, and visualiseerija in Estonia

koolitaja aastast 1999

Kodanikuühiskonna sihtkapitali (KÜSK) arenguekspertide nimekirjas aastast 2019

visualiseerin õppematerjale, koosolekuid, koolitusi

[email protected] telefon 5 12 16 16

mul on täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutsetunnistus

videonäidiseid: kaasavad koostöö-, suhtlemis- ja juhtimiskoolitused, sh projektijuhtimisest - noortele ja täiskasvanutele (sh õpetajatele, mentoritele, koolitajatele, noorsootöötajatele, õppejõududele)

eesti ja inglise keeles

Mentorlus õppejõududele (konverentsiettekanne 2011) ja koolitajatele

Kirjutasin või toimetasin:

Visuaalsetest meetoditest ja poolikutest konspektidest

Koolitaja käsiraamat

Noorteühenduste enesehindamise käsiraamat

Meeskonnatöö mängude kogumik

Noorte mitteformaalse õppe väärtustamise käsiraamat

Uurisin: Eesti noorsootöötaja koolitusvajadused

  • Work
    • Koolitajate koolitus OÜ