Ulf Löwenhav

Hong Kong

Ulf Löwenhav har mer än 10 års erfarenhet av företagsledning avseende publika bolag och har haft flera positioner inklusive styrelseordförande, styrelseledamot, verkställande direktör samt medlem i företagsledning. I den egenskapen har Ulf Löwenhav fått bolag fått bolag börsnoterade samt hållit i samtliga kontakter med kapitalmarknaden samt företagsledande kontakter på företagens kommersiella marknad. Ulf Löwenhav har specialiserat sig på svåra situationer till exempel där företag är på obestånd och behöver byta verksamhet och under tidspress genomföra kapitaltillskott för överlevnad. Ulf Löwenhav har under processerna tagit ansvar för kontakter med samtliga intressenter och ibland fått ta viss offentlig kritik för att genomföra transaktioner för företagets bästa. Ulf Löwenhav har fått speciellt mycket beröm från olika aktieägarkollektiv för att givit bolag en ytterligare chans. Vidare har Ulf Löwenhav fått mycket positiva recensioner från olika tillståndsgivande myndigheter och börsplatser för regelefterlevnad och kunskap om aktiemarknadens förutsättningar.

  • Work
    • Baekker
  • Education
    • MBA, Sommelier