Ulrika och Pontus

Vi är ett par i 30-årsåldern som efter våra forskarutbildningar bestämt oss för att resa runt i världen på obestämd tid. Vi börjar i sydostasien och vi vill även se ocenanien, samt cental- och sydamerika.

Vi har döpt bloggen till ankor på vift eftersom vi har ett mycket stort intresse av frihet och är emot alla former av våld och tvång. Har du liknande syn på världen och inser att vi kommer korsa din väg så hör av dig till oss, så kanske vi kan mötas upp :)

---IN ENGLISH---

We are a couple in our early 30's who, after our PhD's, have decided to travel the world indefinitely. We will begin our journey in Southeast Asia and we also want to travel around Oceania, Central- and South America.

The name of the blog "ducks on the loose" (ankor på vift) refers to our very strong interest in the philosophy of freedom and we are against all forms of violence and coercion. Do you have a similar view of the world and realize that we will cross your path in the near future, please contact us, maybe we can meet up :)