Vạn Phúc City

Editor, Director, and Art Director in HCM

Attend my event

Thông tin và bảng giá Vạn Phúc City năm 2021. Đánh giá có nên mua Vạn Phúc City hay không? Xem ngay bài viết đánh giá bởi Nhà Today. Email:[email protected] #Vạn_Phúc_City #Nhatoday

Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

SĐT: 0933186123